Hartkoor Kekerdom
 
Welkom 

Contributie

Het Hartkoor repeteert drie donderdagavonden per maand van 20.00 tot 22.00 uur.
De contributie bedraagt € 40,50 per kwartaal.
Rekeningnummer Hartkoor NL 40 RBRB 0919348823 t.n.v. Hartkoor Kekerdom