Hartkoor Kekerdom
 
Welkom 

Dirigent en muzikale begeleiding

 Dirigent 
Jakobijn Wallis

 


Muzikale begeleiding 
Accordeon: Arian Verheij en Kathleen Awater