Hartkoor Kekerdom
 
Welkom 

Historie Hartkoor

Het Hartkoor is 16 januari 1997 opgericht door een aantal enthousiaste dames uit Kekerdom.
Zij hadden het idee opgevat om een eigen koor op te richten want behoudens het bestaande kerkkoor van de St Laurentiuskerk, waren er geen actief zingende
mensen in het dorp.
Wat ooit begon als gemengd koor werd al snel een dameskoor, want het lukte niet om de mannelijke leden voor langere tijd aan het koor te binden.
Dat gegeven is al een smartlap waard!
Bij gelegenheid van het 5 jarig bestaan van het Hartkoor is er een CD opgenomen waarbij uiteraard het “Kekerdoms volkslied” niet ontbrak.
Het mag gezegd worden dat, ondanks dat het koor nog in de kinderschoenen stond, er mooie liedjes op de cd staan.
Bij de oprichting van het Hartkoor werd het koor op weg geholpen door Willem van Schoonhoven, eveneens uit de polder afkomstig.
Al snel kwam er een meer blijvende oplossing in de persoon van Margret Janssen – Rutten.
Deze enthousiaste vrouw ging het koor dirigeren en nam tevens de muzikale begeleiding op zich.
Een prachtige gelegenheid was geboren om met veel plezier aan de slag te gaan.
Het ledenaantal groeide en steeds meer liedjes werden meerstemmig  gezongen.
Het koor heeft meerdere dirigenten gehad, die veelal om persoonlijke redenen hun medewerking hebben beëindigd.
Het koor staat thans onder begeleiding van dirigente Jakobijn Wallis met muzikale ondersteuning van accordeonisten Arian Verheij en Kathleen Awater, zij begeleiden het koor met verve en plezier.
Het Hartkoor heeft in de afgelopen jaren veel optredens verzorgd.
Vooral in de Ooijpolder is het Koor regelmatig te horen maar ook schromen ze niet om buiten de poldergrenzen de Hartkoorklanken ten gehore te brengen.